CLUB EMLAK

Şirketimiz 1986 yılında kurulmuş olup 2000 yılından sonra emlak sektörüne yönelmiştir. Bu bağlamda internetin önemini fark edip emlak ile ilgili bir çok domain (alanadı) tescil etmiş bulunmaktayız.

 

EmlakPazarlama.com Clubemlak.com olarak hizmetlerimiz.

Club  Emlak olarak müşterimizle olan irtibatımızın en başından sözleşme ile belirlenen bir süre içinde ticari ve yasal prosedürlere uygun, üçüncü şahıs ve kurumlara emlak kiralama, satış, aracılık ve danışmanlık hizmetlerini vermeyi hedefleyerek söz konusu mülkün ve müşterinin doğru hedef ile buluşmasını emlak pazarlama branşımızın altında gerçekleştiriyoruz.

Bu alanda;

 • Müşteri portföyümüzü arz ve talep yönünden değerlendirmek ve yönlendirmek,
 • Mülkedair pazarlama stratejisi geliştirmek,
 • Yazılı pazarlama tekliflerini hazırlamak,
 • Tanıtım ve promosyon çalışmalarını yapmak,
 • Verilecek ilan türünü belirlemek,
 • İlanlarla ilgili medya satın alma ve ilan takibini yürütmek,
 • Yapılan pazarlama çalışmaları ile ilgili olarak müşteriye periyodik rapor vermek,
 • Mülkegeri dönüş yapan talebin ziyaret randevularını ayarlamak,
 • Alıcıve satıcı arasında gerçekleştirilecek olan aracılık işlevini açık ve net olarak yerine getirmek,
 • Sözkonusu uyum sağlanırsa yapılması gereken yasal kontratın organize edilmesi,
 • Tapuve satış sonrası çeşitli devir işlemlerinin takibini üstlenmeyi taahhüt ediyoruz.

Ekspertiz

Günümüzde, şahıs veya firmaların değişik maksatlarla, maliki bulundukları gayrimenkuller için bu konuda hizmet veren profesyonel kuruluşlara ekspertiz talebinde bulundukları görülmektedir. Bu durumu doğuran sebeplerin başında, kişilerin emlaklarını elden çıkaracakları için mallarının gerçek değerini bilmek istemeleri ve çeşitli ticari bağlantıların getirdiği ihtiyaçlar gelmektedir. Club Emlak olarak portföyümüzde bulunan ya da ekspertiz talebi gelen bir gayrimenkulün değerini, teknik ve yapısal özellikleri, bulunduğu semt ve sosyal çevre gibi kıstasları göz önüne alarak günün rayiçlerine göre doğru belirlemeye fevkalade önem vermekteyiz. Esasen, işin pazarlama tarafını dikkate aldığımızda, en önemli safha da burasıdır. Bir gayrimenkule değer tespiti yapılırken ne kadar isabetli karar verilmişse o emlakın pazarlamasında aynı oranda başarı sağlanacaktır. Tespit edilen değer, kabul edilebilir hata sınırlarının dışında, örneğin çok yüksek ise, bu durum gayrimenkulün pazarlamasını (satış veya kiralama olabilir) imkansız kılar.

 

Pazar Araştırması

Her hangi bir mülk ya da bir proje için;

 • Gereken arz ve talebin değerlendirilmesi,
 • Hedefkitle tespiti,
 • Herhangi bir projenin başlangıç aşamasından anahtar teslimine kadar izleyeceği yolda doğru temas noktalarına ulaşıp ulaşamayacağı veya belirli bir bölgenin rayiç fiyatları ile ilgili değerlendirme ve gelişim planlarının izlenmesi,
 • İlgili bölgeye ait projeksiyonların arz/talep dengesi ile buluşturulması anlamında saha araştırmaları yapmak,
 • Semtte, kentte ya da ülke genelinde ilgili proje niteliklerine haiz rekabet unsuru doğuracak diğer yatırımları incelemek,
 • İlgili tarza ait pazar payının şu an ve önümüzdeki günlerde etkin ya da esnek satış çizgisindeki yerini değerlendirecek teknik analizi tapu, imar ve yönetim planları açısından değerleme,
 • Kentsel gelişim planları içinde mevcudiyetini değerleme,
 • Projenin satışa yönelik rekabet unsuru taşıyacak yönlerini maliyet ve rantabilite açısından farklı olarak ortaya koymak anlamında raporlama çalışmaları gerçekleştirme,
 • Mülkün özellik ve ödeme koşullarına göre nihai tüketicinin yakınlık derecelerini, yaşam alışkanlıklarını ve ihtiyaç düzeylerini marketing stratejisine oturtacak şekilde analiz etme çalışmalarımız pazar araştırma branşımızın konusudur.

Emlak Yatırım Danışmanlığı

Club Emlak olarak;

 • Biremlakın kiralık ve satılık rayiç bedelini belirlemek,
 • Emlakın satış ve kiralamasına yönelik alternatif önerilerde bulunmak,
 • Müşteriye tapu, imar durumu, mülkün yönetim planları ile ilgili bilgiler vermek,
 • Emlakı orman, hazine, SİT alanları ve kentsel gelişim içindeki kamulaştırma planları açısından incelemek, alt yapı durumunu değerlemek arazi ve inşaat kısımları ile ilgili detaylı ekspertiz çalışmalarını yürütüp biçilen değer üzerinden mülke yönelik proje ya da pazara arz şekli için pazarlama stratejisi kurmak,
 • Alternatif finansman kaynaklarını hem alıcı hem de satıcı için kullanılır hale getirmek,
 • Emlakın yatırım teşvik belgelerine uygunluğunu incelemek,
 • Arazi ise kat karşılığı sözleşmesi için inşaat firmaları ile diyalog sağlamak, kooperatif kurulmasına yardımcı olmak, kat karşılığı yüzdesini belirlemek,
 • Elinde likiditesi bulunan müşteriye geleceğe yönelik emlaka dair yatırım planları hazırlamak ve portföy oluşturup müşteri adına yönetimini üstlenmek emlak yatırım danışmanlığı hizmetlerimizdendir.

Portföy Yönetimi

 

Club Emlak olarak kişi ya da kurumların uhdesindeki tüm gayrimenkullerin yatırım danışmanlığını yürüttüğümüz gibi mevcut portföyün teknik yönetimini de (yönetim planı çıkarmak, profesyonel yöneticilik hizmeti vermek, kiraya vermek ve kira gelirlerini toplu olarak ulaştırmak, emlak ve çöp vergileri ile ilgili bürokrasiyi üstlenmek) hizmetlerimiz arasında sunuyoruz. Portföy yönetimi branşımızın sınırları bu kadarla da kalmıyor, yönetimini üstlendiğimiz gayrimenkullerin geleceğe yönelik geliştirilmesi (han ise çağdaş ofis tarzına yönelik yatırım yapılması, arsa ise kat karşılığı inşaata döndürülmesi ya da imar planına bağlı olarak farklı projeler için teşvik çıkarılması ve ruhsatlandırılması vb), değişen emlak yatırım araçlarının el değiştirilmesi ile portföye zenginlik kazandırılarak (eski bir daireyi satıp, yeni gelişmeye açık bir bölgede arazi almak, likiditedeki müşterilere kelepir mülkler aldırmak, kısa vadede bol kira getirecek mülklere yatırım yaptırmak gibi) müşterimizin geleceğe dair emlak yatırımını karını katlayarak koruyoruz.

Emlak Pazarlama Organizasyon

Topraktan ya da bitmiş bir projenin görünüm ve kullanım alanlarının nitelendirmesine en uygun ticari konseptin tasarımını oluşturmak, projeye uygun isim, imaj ve niteliklerin tanımlayıcı bir kampanya ile şekillendirilip kamuoyuna tanıtılması için danışmanlık uyumlu marketing stratejisi oluşturmak emlak pazarlama organizasyon branşımızın ilk adımıdır. Bu tanıtımı izleyen süreçte yürütülecek olan tüm eylemler, pazarlama faaliyetlerine kolaylık teşkil edecek ödeme planı, yönetim detayları, PR çalışmaları vb pazarlama faaliyetleri çerçevesi aşağıda sunulmuştur. İlgili proje kapsamında genel değerlendirme özel bir showroom ile sunum yapılmasını gerektiriyorsa, Club Emlak proje içinde en tercih edilir noktada örnek villa, bina ,dairede ya da işletme planının yürütüldüğü merkezi çalışma üssünde projeye dair maketten sinevizyona kadar akla gelen her türlü tanıtım aracının aktif şekilde kullanıldığı bir showroom oluşturacaktır. Eğer söz konusu showroomun örnek konut olarak tefriş edilmesi söz konusu ise işverenden gelen talebe bağlantılı olarak sponsor bir firma tarafından yapılacak dekorasyon çalışmalarını da organize edebilmekteyiz. Proje kampanya etaplarına bağlı olarak, seçilen tarza uygun medya planı da yine tarafımızdan yürütülmekte ve tanıtım ile promosyon çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülmektedir. Bu tip çalışmalar ile ilgili özel raporlama metodumuz ile pazarlama organizasyon çalışmalarımızın her anı ilgililere başarı ile aktarılabilmektedir.

 

HİZMETLERİMİZ

 

                                                                            Emlak Pazarlama

                                                                            Ekspertiz

                                                                            Pazar Araştırması

                                                                            Emlak Yatırım Danışmanlığı

                                                                            Portföy Yönetimi

                                                                            Emlak Pazarlama Organizasyon